نقشه سایت|

English| نظرات و پیشنهادات
 
خدمات صاحبان کالا
کد کاربری و رمز عبور را وارد نمایید.
* نام کاربر :
* رمز عبور :
اطلاعات این بخش در فرم رسید سپرده موجود می باشد .
* شماره مرجع :
* شماره رسید :
* شماره چک :
کارکنان
بخش مدیریت
 
نام کاربر :  
رمز عبور :  
   
 خدمات
 
. خدمات نمایندگی ها

 حفاظت  از حقوق و حمایت از منافع مالکان کشتیهای تجاری در چارچوب قراردادها و در راستای استانداردهای بین المللی و ارائه خدمات بعنوان نماینده تام الاختیار ،نماینده مالکان و یا نماینده اجاره کننده کشتی مبتنی بر درخواستهای واصله از طرفهای ذینفع در راس فعالیتهای شرکت کشتیرانی هوپاد دریا ایران قرار دارد.
  این شرکت در سایه خدمات نمایندگی در زمینه های :ملازمت از کارکنان دریایی-تدارک آذوقه مورد نیاز کشتیها -تامین سوخت و آب مورد نیاز واحدهای شناور-خنکاری و باراندازی و بارشماری کالا-نظارت بر عملیات تخلیه و بارگیری محمولات-بازرسی از کالا و ممیزی از کشتی-مساعدتهای فنی و تعمیراتی به شناورها به همراه تعداد متنابهی خدمات دریایی دیگر به متقاضیان محترم ارائه خدمات می نماید.

خدمات بازرگانی
 
شرکت کشتیرانی هوپاد دریا بطور سالیانه بر عملیات بیش از 1000 فروند کشتی ورودی به بنادر ایران در چارچوب سفرهای منظم و موردی نظارت می نماید.شعب عملیاتی این شرکت در بنادر عباس، امام خمینی، چابهار، خرمشهرو عسلویه، بوشهر فعالیت دارندو در سایه ارتباطات تنگاتنگ و منظم تجاری با مقامات بندری و مسئولین گمرک محل،بازرسان موسسات طبقه بندی دریایی وممیزان مستقل بی طرف ،باراندازان و بارشماران از روابط حسنه با کلیه طرفهای ذیربط بهره مند است .
اطلاعات بیشتر
آدرس دفتر مرکزی
تهران - خیابان قائم مقام فراهانی -پایین تر از مطهری - نبش کوچه شبنم - پلاک 101

تلفن :         84208 21 (98+)
دورنگار :   88845067 21 (98+)
کشتیرانی هوپاد دریا در یک نگاه . . .
 شرکت کشتیرانی هوپاد دریا بعنوان شرکت خدمات نمایندگی در زمینه ارائه خدمات نمایندگی کشتی ها ، خدمات بندری ، تخلیه و بارگیری ، عملیات کانتینری در بنادر جنوبی به مالکان کشتی ها و صاحبان کالا ،خدمات مورد نیاز کشتیرانی تجاری را ارائه میدهد . این شرکت با اتخاذ استراتژی تکمیل زنجیره ارزش گروه و بهره گیری از روش برون سپاری، به فعال سازی امکانات موجود و بالقوه در مناطق جنوبی کشور و مبادی تردد کالا گامهای مؤثری برداشته و خدمات به مشتریان  را به نحو چشمگیری توسعه داده است.
آخرین اخبار . . .
  ارتباط مستقیم با مدیر عامل
 
Hoopad Darya Shipping Agency Co.IT office 2008-2009.